Accessibilitat

Aquesta pàgina web es regeix pels mateixos criteris d'accessibilitat web que els Portals web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (veure criteris d'Accessibilitat web) a excepció que s'indiqui el contrari.

Les excepcions del compliment de les directrius WCAG 2.1 d'aquesta pàgina són les següents:

1. Per l'ús de mapes de Google

  • Els elements de tipus imatge no tenen descripció, incomplint així, la directriu 1.1.1 Contigut sense descripció (A).
  • Els elements de tipus iframe reben el seu format a partir de codi HTML, incomplint així, la directriu 1.3.1 Informació i relacions (A).
  • Els elements de tipus camp de selecció no tenen descripció, incomplint així, la directriu 3.3.2 Etiquetes o instruccions (A).
  • Els elements de tipus iframe no tenen ni descripció ni estats i propietats WAI-ARIA obligatòries, incomplint així, la directriu 4.1.2 Nom, rol, valor (AA).

2. Per requeriments de disseny

  • El contrast de color entre el text i el fons és insuficient, incomplint així, la directriu 1.4.3 Contrast mínim (AA).